Hello, welcome to the official website of Guangxi Wuzhou Shengyu Gas Co., Ltd!
18029180291
18029180291
Location: Home > Contact Us

Contact Us

Contact Us

Guangxi Wuzhou Shengyu Gas Co., Ltd

Address:No. 5 Sifu Road, Sifu Village, Chengdong Town, Wanxiu District, Wuzhou City, Guangxi
Tel:18029180291

Consultation hotline18029180291

Company: Guangxi Wuzhou Shengyu Gas Co., Ltd.


Factory address: Workshop 1, No. 5, Sifu Road, Sifu Village, Chengdong Town, Wanxiu District, Wuzhou City, Guangxi


Mobile phone: 18029180291    Ye Sheng